sv.Petra a Pavla
VÍSKA

Poprvé je zmiňován v roce 1363, kdy byl ve zdejší zaniklé vesnici farním kostelem. Kostel byl postaven jednolodní s pravoúhlým presbytářem a sanktusovou věžičkou na střeše. Vybavení kostela bylo barokní. Hned po odsunu německých obyvatel byl kostel zavřen, vyloupen a poničen. Dílo zkázy dokončil blesk, který stavbu zapálil. Po uhašení ohně byl kostel ponechán svému osudu.
Dnes je kostel, obklopený udržovaným hřbitovem, bez stropu, krovu a střechy. Před 15. roky byla snaha kostel zastřešit, ale došlo jen k nesmyslnému navýšení zdiva presbytáře pro zjednodušení tvaru krovu. Kostel je volně přístupný, zájem o obnovu pozoruhodné památky žádný.
Objekt je ve vlastnictví církve.