Nanebevzetí Panny Marie
SVATOBOR

Barokní farní kostel nechal vystavět v letech 1731-1736 hrabě František Josef Černín na místě staršího kostela na terase nad dolní částí vsi Svatobor (Zwetbau).
Autorem plánů kostela byl významný český barokní architekt František Maxmilián Kaňka.
Ke kostelu přiléhala dodnes patrná fara, márnice a hřbitov.
Zvony z kostela ve Svatoboru byly sneseny a přetaveny na zbraně v roce 1917 v průběhu I. světové války. Chátrat začal kostel v pohnuté době po roce 1948 a také vinou nemilosrdné oblasti - vysídlovaných Sudet a vzápětí vzniku vojenského újezdu Hradiště.
V roce 1954 sloužil bývalý kostel jako skladiště a v roce 1966 po úmyslném zapálení dokonce vyhořel.
Koncem roku 2003 zahájila armáda, současný vlastník, spolu s památkáři kroky k záchraně kostela. V roce 2011 byla stavba provizorně zastřešena plechovou sedlovou střechou. Věž kostela nahrazuje dnes jen jednoduchá nízká jehlancová stříška.
Kostel je nepřístupný !!