Navštívení Panny Marie
SKOKY

Byl postaven stavitelem Johannem Schmiedem z Útviny na místě původní kaple v letech 1736 až 1738.
V letech 1990 -2006byl systematicky vykrádán a poškozován vandaly. Zařízení kostela bylo zničeno nebo je uloženo v depozitáři.
Ve Skocích se konají dvě hlavní poutě: 1. května a první neděli v červenci.
Od roku 2013 pak další poutní bohoslužby i během roku.
V současné době je kostel o víkendech zpřístupněn.