Nalezení svatého Kříže
CHEB

Novorománský trojlodní kostel vznikl podle návrhu architektů Antona Schneidera a Karla Paschera. Byl postaven v letech 1930 - 1932 a vysvěcen 24. září 1933. Byl součástí klášterního areálu Milosrdných sester.

Kostel byl vyzdoben pracemi chebských umělců. Alexander Bröms a Franz Dietl provedli malby kostela v byzanském stylu, oltář s monumentálním křížem zhotovil sochař Johann Mayer a další mramorové oltáře Andreas Lugert. 

Po druhé světové válce se klášter spolu s nemocnicí stal internačním táborem pro Němce určené k transportu. Sestry sv. Kříže v areálu mohly zůstat do října 1950, pak byla jejich kongregace rozpuštěna. Na jejich místo přišli pohraničníci, kteří zde měli kasárny až do roku 1990. Kostel jim sloužil jako tělocvična, vybavení bylo zničeno, presbytář poškodil požár. Největší škody však nehlídanému areálu způsobili až po sametové revoluci bezdomovci a vandalové. Okna v přízemí a suterénu byla poté zazděna.

 Po roce 1990 stát klášter sice vrátil kongregaci Milosrdných sester, ta jej ale kvůli nedostatku finančních prostředků nutných k rekonstrukci brzy prodala. 

Od roku 2005 objekt vlastní společnost Beta Games. Původně plánovala přestavbu areálu na kasino, později na byty.

1.4.2016 začala demolice celého areálu kláštera a to i přesto, že NPÚ v Lokti podal návrh na Ministerstvo kultury na prohlášení areálu kláštera kulturní památkou.Vlastníkovi objektu,bylo doručeno z Ministerstva kultury rozhodnutí o zahájení řízení o prohlášení areálu bývalého kláštera za kulturní památku - podle zákona v tuto chvíli musely být zastaveny všechny demoliční práce až do ukončení řízení a vlastník se musí k objektu chovat jako by kulturní památkou byl. 

Demoliční práce v areálu bývalého kláštera však nadále pokračovaly. 

29.4.2016 byl zbořen kostel Nalezení sv.Kříže a 16.05.2016 i věž.

Tím byla ukončena historie jedné úžasné památky.