Zvěstování Panny Marie
CHEB

Kostel je součástí kláštera františkánů.

První záznam je z roku 1247.
V roce 1285 byl kostel vysvěcen a poté se zde konala svatba Václava II. S Gutou (Juttou) Habsburskou.
Kostel patří s jihlavským a tepelským k nejstarším gotickým halovým kostelům v Čechách a na Moravě.V kostele se zachovalo oratorium, které používaly klarisky ze sousedícího kláštera až do výstavby vlastního kostela.
Františkáni v klášteře působili až do roku 1951, kdy byli vyhnáni. V roce 1991 byl klášter navrácen církvi.
V současné době patří městu. Kostel je používán jako příležitostná koncertní síň, je zpřístupněn i rajský dvůr kláštera, lemovaný ambitem s gotickou křížovou klenbou.


Provozní doba
1. 5. - 31. 10. 
út-ne 10:00-12:00; 12:30-17:00
Vstupné
zdarma