sv. Mikuláš          
MILHOSTOV

Původně gotický kostel sv. Mikuláše pochází z roku 1306. Kostel zaujme svých pevnostním vzhledem. Ve středověku byl využíván jako panské sídlo. V 17. století byl barokně přestavěn a ještě v 18. století upravován.

V roce 2008 ho církev bezúplatně převedla obci.

Kostel je nepřístupný.