Nejsvětější Trojice
VERUŠIČKY

Kostel zasvěcený Nejsvětější trojici vystavěl stavitel Hermann Franz Ladislaus Neßlinger von Schelchengrabem. K vysvěcení kostela došlo 19. října 1740. V roce 1882 byla v kostelíku zřízena hrobka rodiny Hetzl von Heldorf.
Po roce 1948 bylo vnitřní zařízení zničeno a rozkradeno, kostel pak sloužil k ustájení dobytka.  V roce 2000 byl zdevastovaný kostel zapsán na státní seznam kulturních památek. 
V roce 2016 má být obnovena střecha nad presbytářem, v roce 2017 se mají opravit přístavky na obou stranách, okna a dveře. Po opravě má kaple sloužit jako výstavní a koncertní síň.