Navštívení Panny Marie
POŠTORNÁ

Základní kámen na stavbu novogotického kostela byl položen 24. června 1895. Na stavbu byl použit materiál z místních keramických závodů (tehdy se jednalo o knížecí cihelnu) a bylo použito na 200 druhů cihel, dlaždic, tvarovek a glazované keramické krytiny. Vysvěcen byl o tři roky později a to  3. července 1898 vídeňským biskupem Dr. J. Schneiderem za přítomnosti celé knížecí rodiny Lichtenštejnů. 

Prohlídka kostela :
Kostel si můžete prohlédnout vždy 1/2 hodiny před bohoslužbou.
Na otevření kostela mimo tuto dobu se můžete také domluvit na telefonu +420 773 751 750.
Vyhlídka je otevřena (za příznivého počasí) v červenci a srpnu každou neděli od 13:00 do 17:30 hodin. Jinak dle domluvy na tel. čísle +420 733 489 446
Vstupné na vyhlídku je 50 Kč. Maximální počet osob na prohlídku je 7.
Vstupné na prohlídku kostela /bez věže/ je 20 Kč.
Farnost Břeclav