Narození Panny Marie
STVOLNY

Kostel vznikl pravděpodobně nejpozději kolem roku 1300. Kostel byl poškozen za husitských válek, obnova proběhla v letech 1480-90. Po požáru za třicetileté války byl obnoven v letech 1664-77, kdy byl upraven zejména tvar oken. Po roce 1945 a odsunu zdejších Němců kostel zchátral. V posledních letech byla obnovena střešní konstrukce, celkový stav objektu je ale nadále vážný.

Přístupný je příležitostně !!!