sv.Jiří
LUKOVÁ

Postaven byl v roce 1352. V roce 1796 v něm vypukl zhoubný požár, po kterém z barokního kostela zůstalo pouze starší středověké zdivo. V roce 1800 byl kostel přestavěn.
Poslední stavební obnova proběhla v roce 1858.
V současné době se kostel nachází v havarijním stavu, stal se však atrakcí pro turisty z celého světa poté, co v něm byla instalována expozice 32 sádrových soch. Sochy jsou dílem bakalářské práce studenta Fakulty desingu a umění (ZČÚ v Plzni) Jakuba Hadravy. Postavy věřících, které postávají mezi lavicemi nebo v nich dokonce sedí, si návštěvníci překřtili na duchy. Sádrové postavy mají představovat sudetské Němce, kteří se do kostela chodili každou neděli modlit. Výtěžek z dobrovolného vstupného je určen na záchranu kostela.
Kostel je přístupný po telefonické domluvě.


Kontakt :
Petr Koukl
Email - koukl.petr@email.cz
Telefon - +420 606 169 636