sv.Kunhuty
KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ
Kostel byl postaven před rokem 1240. při rekonstrukci kostela svaté Kunhuty probíhající na počátku devadesátých let 20. století byly objeveny románské prvky. Viditelnými detaily jsou zejména malé románské okno v jižní stěně a kamenné ostění lomeného oblouku raně gotického portálu. Na rozhraní 17. a 18. století byla provedena přestavba kostela. Při ní došlo k přistavění ke staré kostelní lodi. Nad presbytářem se tyčí třináct metrů vysoká věž. Kostel byl nově zastřešen sedlovou střechou.

Štít kostela zdobí freska z roku 1933. Jejím autorem je sokolovský malíř a grafik Toni Schönecker.

Více informací najdete zde.

INFORMACE O BOHOSLUŽBÁCH