Jsem svědomím těch, kteří ztratili víru a úctu k člověku. Jsem varováním těm, kteří by je následovali. Jsem nadějí všem, kteří hledají poznání, sblížení a usmíření.

VEJDĚTE

Vítejte na mých stránkách,

chci jimi upozornit na krásu a kulturní hodnotu církevních památek a přiblížit kostely běžným lidem, a to i těm nevěřícím.

Třeba Vám budou mé fotky inspirací k návštěvě některého z nich.

Respektuji duchovní rozměr kostelů i to, jakou neocenitelnou úlohu hrají v životě věřících lidí.

Tento web je pouze informativní ... odborné texty si jistě každý zvídavý návštěvník najde sám.

Alba jsou seřazena podle krajů a ty pak rozděleny do okresů. Po najetí na rozcestník a šipku si můžete vybrat okres, který Vás zajímá a poté jednotlivou stavbu.

Jestli-že se v kostele slouží bohoslužba, je to vždy uvedeno v odkazu pod textem.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo tip ve svém okolí, neváhejte mě kontaktovat.

Typy kostelů

 • Katedrála – církevní pojem pro kostel, v němž stojí stolec biskupa. Katedrála je hlavním kostelem diecéze. V architektuře se jako katedrála označuje takový typ kostela, kdy je presbytář obklopen věncem bočních kaplí – takový kostel nemusí být katedrálou podle církevní terminologie, avšak je typický zvláště pro gotický styl.
 • Bazilika – církevní pojem pro kostel nadaný určitými privilegii Svatým stolcem – rozlišují se bazilika maior (jedná se o čtyři papežské baziliky v Římě) a bazilika minor. Architektonicky se jedná o typ kostela založený na římské bazilice.
 • Farní kostel – hlavní kostel farnosti, obvyklé místo křtu či uzavření manželství.
 • Filiální kostel – kostel, který není hlavním kostelem farnosti.
 • Klášterní kostel – kostel, který náleží k určitému klášteru. Specifikem bývají chórové lavice určené k denní modlitbě řeholní komunity.
 • Kolegiátní kostel – kostel, jenž je zároveň sídlem kolegiátní kapituly.
 • Špitální kostel – kostel, který náleží k určitému špitálu či nemocnici.
 • Poutní kostel – kostel spojený s určitým poutním místem, cíl pouti. Kostel se může chlubit např. cennou či zázračnou sochou či obrazem. Často bývá na kopci s vyhlídkou, aby na poutníky působila i krása krajiny.
 • Hřbitovní kostel či hřbitovní kaple – kostel určený převážně k pohřebním obřadům.
 • Rektorátní kostel – kostel, který nenáleží pod správu žádné farnosti nebo kapituly, ani nepřísluší k žádnému řeholnímu domu. Spravuje jej kněz-rektor, jmenovaný biskupem. Zvláštním typem rektorátního kostela je seminární kostel, jehož rektorem je rektor semináře.
 • Rotunda – kostel kruhového půdorysu, na českém území příznačný pro románský sloh.
 • Kaple – sakrální stavba, která může být podobná kostelu, oproti němuž se liší absencí trvalého uchování Eucharistie a pravidelných bohoslužeb.
 • Emporový kostel – kostel opatřený emporou (panskou tribunou) z níž majitel přihlížel bohoslužbám. Emporové kostely se stavěly od románského období. Románské emporové kostely měly též útočištnou a obrannou funkci.
 • Megakostel – moderní velkokapacitní protestantské kostely (pojmou více než 2 000 návštěvníků)

Kostely se liší i v závislosti na církvi, jíž náleží, a samozřejmě na kulturních zvyklostech (oblast a čas).


Co jste možná nevěděli 

Hlavní části kostela

 • Vstupní portál odděluje vnitřní duchovní prostor od vnějšího světa. Vstupní brána bývá bohatě zdobená či jinak výrazná, aby na člověka při průchodu zapůsobila. Branou se vchází do posvátného prostoru.
 • Věž - směřuje od země vzhůru - k nebi. Evokuje spojení posvátného prostoru kostela s nebem. Pokud jsou věže dvě a stejné, mohou znamenat sepnuté modlící se ruce. Pokud jsou věže dvě různě velké, mohou představovat Adama a Evu. Někdy je kostelní věž postavena samostatně vedle kostela.

 • Pokud je osa presbytáře odkloněna od hlavní osy kostela, toto odklonění představuje Krista

PRVKY INTERIÉRU 

  • Oltář - nejdůležitější místo v (katolickém) kostele. Na oltáři se přináší oběť, proto by měl být masivní.
  • Boční oltář- Většinou byl do kostela přemístěn z nějakého zrušeného kostela nebo kaple.
  • Kříž - měl by být umístěn v presbytáři a všem přítomným má neustále připomínat Krista.
  • Kazatelna
  • Křtitelnice
  • Sedile
  • Kropenka - při vstupu do kostela má připomenout křest.
  • Věčné světlo - symbolizuje přítomnost Krista ve svatostánku.
  • Svatostánek - místo, kde se uchovávají proměněné hostie. 
  • Zvony 
  • Varhany
  • Sedes - Sedadlo pro kněze, který vede bohoslužbu.

A-umění
vážky Sokolovska
fotovášovi

Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti